JR Morioka Station Building Fes'an

ห้างสรรพสินค้าติดสถานีรถไฟJRโมริโอกะ ที่รวบรวมสินค้าขึ้นชื่อของท้องถิ่น ทั้งอาหาร ของฝาก เครื่องปรุงรส และสินค้าทั่วไปเช่น สินค้าแฟชั่น นิตยสาร บริการต่างๆ รวมแล้วกว่า 160 ร้าน

JR Morioka Station Building Fes'an

JR Morioka Station Building Fes'an

ที่อยู่ 1-44 ถนนหน้าสถานีโมริโอกะ เมืองโมริโอกะ จ.อิวาเตะ
เวลาทำการ ชั้น 1~3F, เทอเรส 10:00~20:00 ชั้น B1 10:00~20:30 ※ ภัตราคาร 11:00~21:30 โอะเด็นเสะ ชั้น1  9:00~20:30 โอะเด็นเสะ ชั้นB1 10:00~20:30 เมนโกยโยโกะโจ 11:00~21:30 ※ร้านบางแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดปิด
เวลาทำการ ห้างสรรพสินค้าติดสถานีรถไฟJRโมริโอกะ ที่รวบรวมสินค้าขึ้นชื่อของท้องถิ่น ทั้งอาหาร ของฝาก เครื่องปรุงรส และสินค้าทั่วไปเช่น สินค้าแฟชั่น นิตยสาร บริการต่างๆ รวมแล้วกว่า 160 ร้าน

เว็บไซต์ทางการ