Espal Fukushima

ตั้งอยู่ติดกับสถานี JRฟุกุชิมะ รายล้อมไปด้วยร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านค้าที่จำหน่ายสุราญี่ปุ่น และขนมขึ้นชื่อของจังหวัดฟุกุชิมะ

Espal Fukushima

Espal Fukushima

ที่อยู่ 1-1 ซากาเอะโจ เมืองฟุกุชิมะ จ.ฟุกุชิมะ
เวลาทำการ เปิดทำการ 10:00 - 20:00
*เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันในสัปดาห์และร้านค้า
เวลาทำการ ตั้งอยู่ติดกับสถานี JRฟุกุชิมะ รายล้อมไปด้วยร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านค้าที่จำหน่ายสุราญี่ปุ่น และขนมขึ้นชื่อของจังหวัดฟุกุชิมะ

เว็บไซต์ทางการ