โรงแรม B4T อิวากิ

เชื่อมกับสถานี JR อิวากิ เป็นที่พักที่เชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นไม่เสียเวลาโดยใช้เหตุ

โรงแรม B4T อิวากิ

โรงแรม B4T อิวากิ

ที่อยู่ 1 ฮิระอาสะตะมาจิ เมืองอิวากิ จังหวัดฟุกุชิม่า
เวลาทำการ เชื่อมกับสถานี JR อิวากิ เป็นที่พักที่เชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นไม่เสียเวลาโดยใช้เหตุ

คลิกที่นี่สำหรับเว็บไซต์ทางการและการจอ